Hvor lang tid tar det?

Hvor lang tid tar det?Å prøve å bli gravid er gjerne forbundet med store forventninger, og fallhøyden blir desto større hvis det viser seg å ikke være så enkelt som man trodde.

Ingen kan fortelle deg hvor lang tid det vil ta akkurat deg å bli gravid, men dette sier statistikken:

  • 25 prosent blir gravide i den første syklusen de prøver
  • 60 prosent blir gravide innen et halvt år
  • 80 prosent blir gravide innen et år
  • 90 prosent blir gravide innen to år

Selv om mange ikke blir gravide med én gang, lykkes altså de aller fleste i løpet av et år eller to. Et slikt statistisk gjennomsnitt tar imidlertid ikke høyde for invididuelle forskjeller i fruktbarhet. Dine egne sjanser kan være bedre enn gjennomsnittets hvis du er ung og i god helse, og de kan være dårligere hvis du er eldre og har helseproblemer eller livsstilsfaktorer som reduserer fruktbarheten.

Omtrent 90 prosent av alle par blir altså gravide på naturlig vis, mens ett av ti par får diagnosen infertilitet. Sannsynligvis kunne nærmere 95 prosent blitt gravide på naturlig måte dersom de prøvde lenge nok, men de fleste vil foretrekke å søke hjelp framfor å vente og se.

Hvis dere har prøvd i mer enn et år uten å lykkes, bør dere søke utredning for infertilitet. Start hos fastlegen eller gynekologen. Hvis kvinnen er over 35 år, bør dere søke hjelp allerede etter et halvt års resultatløs prøving. Fruktbarheten synker for hvert år som går, og dere bør unngå å tape unødvendig tid.

Comments are closed