Brus kan redusere fruktbarheten, både for kvinner og menn

Å drikke én eller flere sukkerholdige leskedrikker per dag kan redusere fruktbarheten, både for kvinner og menn, ifølge en studie ledet av forskere fra Boston University School of Public Health. Studien ble publisert i tidsskriftet Epidemiology i januar 2018.

Forskerne fant at kvinner som inntok minst én brus per dag hadde 25 prosent lavere fertilitetsrate (den gjennomsnittlige månedlige sannsynligheten for befruktning) enn de som ikke drakk brus. Blant menn var korrelasjonen enda tydeligere: brusdrikkende menn hadde 33 prosent lavere fertilitet.

Tallene tydet for øvrig på at regelmessig inntak av energidrikker var assosiert med enda lavere fruktbarhetsrater enn brusdrikking. Denne konklusjonen var imidlertid basert på data fra et lite antall deltakere, og er derfor mindre pålitelig.

Sædtest

Fruktjuice og lettbrus så ikke ut til å ha noen sammenheng med lavere fertilitetsrater.

Forskerne fulgte mer enn 3.800 amerikanske og kanadiske kvinner mellom 21 og 45 år, og mer enn 1.000 av disse kvinnenes mannlige partnere. Deltakerene oppga detaljert informasjon om kosthold og andre livsstilsfaktorer, inkludert daglig forbruk av sukkerholdige drikker. Kvinnene besvarte også et sett oppfølgingsspørsmål annenhver måned i inntil 12 måneder, eller fram til de ble gravide.

I et intervju publisert på nettsidene til Boston University uttalte studiens hovedforfatter følgende::

Par som planlegger graviditet bør vurdere å begrense forbruket av disse drikkene, særlig ettersom de også er relatert til andre negative helseeffekter.

Tidligere forskning har vist lignende sammenhenger mellom brusdrikking og lavere fruktbarhetsrater. For eksempel fant forskerne bak den berømte Nurses’ Health Study at kvinner som drakk to eller flere brusdrikker per dag hadde økt risiko for eggløsningsrelatert infertilitet. Denne studien fant ingen forskjell mellom sukkerholdig brus og lettbrus: begge typene var assosiert med eggløsningsrelatert infertilitet.

En dansk studie av prøvere fant også lavere graviditetsrater blant brusdrikkerne, sammenlignet med de som drakk kaffe eller te.

Les mer: