Høyt blodtrykk før du blir gravid kan øke faren for spontanabort

Vet du hvor høyt blodtrykk du har? Hvis ikke bør du kanskje få det sjekket, for sikkerhets skyld.

Kvinner som har høyt blodtrykk (hypertensjon) før de blir gravide, kan nemlig ha økt risiko for spontanabort, ifølge ny forskning publisert i American Heart Associations tidsskrift Hypertension.

Forskerne fulgte mer enn 1 200 kvinner som allerede hadde opplevd spontanabort, og som prøvde å bli gravide igjen. Deltakernes blodtrykk ble målt i den første syklusen de ble observert (før befruktning), og på nytt tidlig i svangerskapet.

Testsett

Av de 797 deltakerne som ble gravide i løpet av seks måneder, opplevde 24 prosent en ny spontanabort. Kvinnenes blodtrykk før graviditeten hadde ingen innvirkning på fertiliteten (sannsynligheten for graviditet), men hver økning på 10 enheter i undertrykk (diastolisk blodtrykk, se nedenfor) var assosiert med 18 prosent høyere risiko for spontanabort.

Enrique F. Schisterman, Ph.D., en av studiens seniorforfattere, uttalte:

Virkningen av kardiovaskulære risikofaktorer starter veldig tidlig i livet. Leger som behandler kvinner i reproduktiv alder bør være oppmerksomme på lett forhøyet blodtrykk, fordi det kan ha andre effekter som ikke er godt kjent, som uønsket utfall av graviditet.

Kvinnene som ble undersøkt tok del i en klinisk utprøving som hadde til formål å finne ut om små doser aspirin kan redusere risikoen for spontanabort. Forskerne fant at den økte risikoen for spontanabort ved høyt blodtrykk ikke ble påvirket av om deltakerne hadde tatt aspirin eller ikke.

Ettersom alle deltakerne i undersøkelsen allerede hadde opplevd spontanabort, er det uklart om resultatene kan generaliseres til alle kvinner. Høyt blodtrykk kan imidlertid skade helsen din på mange forskjellige måter, slik at det uansett vil være en fordel at blodtrykket ditt er under kontroll.

Hvordan vet du om du er i risikosonen?

De fleste som har hypertensjon merker ingen symptomer. Den eneste måten å finne ut om du har høyt blodtrykk på, er å få det målt. Du kan enkelt måle blodtrykket hos legen, og mange leger gjør det rutinemessig ved hver konsultasjon.

Du kan også kjøpe en blodtrykksmåler til hjemmebruk og sjekke blodtrykket selv. Følg retningslinjene nøye for å være sikker på å få riktige målinger, og unngå røyk, kaffe, trening og stress rett før du måler da disse faktorene kan få blodtrykket til å stige.

Blodtrykksmålinger angis med to tall, for eksempel 115/85 mmHg (leses som «115 over 85»). Det første tallet er overtrykk, eller systolisk blodtrykk (det høyeste trykket i pulsårene når hjertet trekker seg sammen). Det andre tallet er undertrykk, eller diastolisk blodtrykk (det laveste trykket når hjertet hviler mellom slagene).

Overtrykket får ofte mest oppmerksomhet, men i studien nevnt overfor var det høyt undertrykk (diastolisk blodtrykk) som var assosiert med økt risiko for spontanabort.

Helsedirektoratet anser 120/80 som optimalt blodtrykk, og normalt blodtrykk som lavere enn 130/85.

Hvis du måler blodtrykket selv og får et uventet høyt tall, ikke få panikk riktig med én gang—det kan være tilfeldig og ikke noe å bry seg om. Prøv å ta det med ro og mål på nytt igjen en annen gang.

Finner du derimot at målingene dine konsekvent er høye, bør du oppsøke lege for å diskutere hvordan tilstanden din kan behandles.

 

Les mer: