P-pilleslutt kan gi lavere nivå av D-vitamin

Kvinner som slutter med p-piller risikerer at vitamin D-nivået deres synker, ifølge en fersk studie publisert i Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

D-vitamin og fruktbarhetD-vitamin er viktig for god helse generelt og for god beinhelse spesielt. I motsetning til andre vitaminer er ikke den viktigste kilden til D-vitamin maten vi spiser, men solskinn. Menneskekroppen produserer selv D-vitamin når vi får sol på huden.

Selv om det ikke er vitenskapelig bevist at D-vitamin forbedrer fruktbarheten, er det økende interesse blant forskere for den mulige rollen D-vitaminet spiller i menneskelig reproduksjon.

Testsett

Det er også kjent at mangel på D-vitamin er assosiert med en rekke svangerskapskomplikasjoner.

Forskerne analyserte data fra en studie av reproduktiv helse blant 1700 afro-amerikanske kvinner mellom 23 og 34 år. Resultatene viste at kvinnene som brukte prevensjonsmidler som inneholdt hormonet østrogen, slik som p-piller, hadde høyere nivåer av D-vitamin enn kvinnene som ikke brukte slik prevensjon.

Forskerne fant ikke noen atferdsmønstre, som for eksempel hvor mye kvinnene oppholdt seg utendørs, som kunne forklare forskjellen. De konkluderte derfor med at prevensjonsmidler med østrogen øker nivået av D-vitamin, og at nivået sannsynligvis vil falle når man slutter med slik prevensjon.

Dette har viktige implikasjoner for kvinner som slutter med p-piller og annen hormonprevensjon fordi de ønsker å bli gravide. I en pressemelding uttalte studiens førsteforfatter følgende:

Funnene våre tyder på at kvinner kan risikere å utvikle D-vitaminmangel nettopp når de ønsker å bli gravide. For kvinner som planlegger å slutte med prevensjon, er det verdt å ta skritt for å sikre at D-vitaminnivået er adekvat mens de prøver å bli gravide og under svangerskapet.

Så hvordan kan du forsikre deg om at du får nok D-vitamin mens du prøver å bli gravid?

Den naturligste kilden til D-vitamin er sol på huden. Hvis du har svært lys hud, kan så lite som 15 minutter daglig være nok. Har du mørkere hud, vil du trenge mer sol for å produsere samme mengde D-vitamin. Jo mer hud du eksponerer, desto mer D-vitamin vil kroppen produsere.

Når det ikke er mulig å få nok sol, for eksempel om vinteren i Norge, bør du ta et godt D-vitamintilskudd for å sikre at du får nok av dette viktige vitaminet.

Les mer: