Fjerning av blindtarm og mandler gir bedre fruktbarhet

Kvinner som har fått fjernet blindtarmen eller mandlene i ung alder har større sjanse til å bli gravide, og blir raskere gravide, enn resten av befolkningen, ifølge en fersk undersøkelse ledet av forskere fra University of Dundee.

Tidligere antok man at fjerning av blindtarmen hadde en negativ effekt på kvinners fruktbarhet, men undersøkelsen konkluderte med at det motsatte var tilfelle. Ved å analysere data fra journalene til mer enn en halv million britiske kvinner, fant forskerne betydelig høyere graviditetsrater blant kvinner som hadde fått fjernet blindtarmen (54,4 %) eller mandlene (53,4 %), sammenlignet med kontrollgruppen (43,7 %).

Den høyeste graviditetsraten og den korteste prøvetiden fant forskerne hos kvinner som hadde fått fjernet både blindtarmen og mandlene.

Testsett

Funnene betyr imidlertid ikke at fjerning av blindtarmen eller mandlene vil gjøre det lettere for nettopp deg å bli gravid. Årsakssammenhengen mellom inngrepene og den høyere fruktbarheten kan være biologisk, men forskerne tror det er mer sannsynlig at den er atferdsbetinget. Videre forskning skal teste begge hypotesene.

“Denne forskningen betyr ikke at det å fjerne en normal blindtarm vil forbedre fruktbarheten direkte,» sa Sami Shimi, Clinical Senior Lecturer ved University of Dundees School of Medicine. “Den betyr derimot at unge kvinner som må få fjernet blindtarmen, kan gjøre det uten å frykte for at det vil gå ut over deres framtidige fruktbarhet.”

Les mer: