Liten kunnskap om fruktbarhet: 4 av 5 kvinner vet ikke når de er fruktbare

Mange newzealandske kvinner kartlegger aktivt når de har eggløsning, men har likevel liten kunnskap om fruktbarhet og vet ikke når i syklusen de er fruktbare.

Det er konklusjonen i en undersøkelse som en gruppe forskere fra Otago-universitetet nylig publiserte i tidsskriftet Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology.

Kartlegging av eggløsning er vanlig, men kunnskapen er svak

Undersøkelsen bekreftet forskernes antakelse om at det er vanlig å holde oversikt over eggløsningen. Nesten en tredjedel (31,4 prosent) av de 1034 deltakerne i undersøkelsen hadde på ett eller annet tidspunkt i livet fulgt med på når de hadde eggløsning.

Sædtest

Likevel var det bare et lite mindretall av kvinnene — inkludert de som hadde holdt oversikt over eggløsningen — som var i stand til å identifisere den fruktbare perioden (de få dagene i syklusen da befruktning er mulig).

De kvinnene som hadde erfaring med kartlegging av eggløsningen hadde litt bedre kunnskaper, men likevel var det bare 18 prosent av kvinnene i denne gruppen som svarte riktig på spørsmål om den fruktbare perioden, sammenlignet med 13 prosent av de som aldri hadde holdt oversikt over eggløsningen.

Forskerne konkluderer med at det må gjøres noe med det lave kunnskapsnivået:

“… mange kvinner, inkludert de som hadde kartlagt eggløsningen sin, hadde dårlige kunnskaper om fruktbarhet og mislyktes i å gjenkjenne den fruktbare perioden. Det må tas tak i den svake kunnskapen om fruktbarhet, særlig blant kvinner som planlegger å bli gravide.”

Hvordan du finner den fruktbare perioden

Hvor god er din egen kunnskap om fertilitet og den fruktbare perioden?

Vet du når du er fruktbar, når du har eggløsning, og når det er aller viktigst å ha samleie slik at sjansen for å bli gravid er størst mulig?

Her er noen forslag til videre lesning hvis du kunne trenge en oppfrisker: